Thursday, December 24, 2009

2 sata 15 minuta kasnije

me: rakija gotova
milos: jeah
me: a slusam dzonija kesa
da me ohrabri da ubijem
i shot a carp in renoooo
milos: mercy carp

No comments: